Onze aanpak - Baltes Consultancy

Onze aanpak

lowres johan baltes 06

Onze aanpak

Bij alles wat wij doen staat onze klant en zijn vraag centraal. De focus is gericht op resultaat en kwaliteitsverbetering. Organisatie en medewerkers zetten we zoveel mogelijk in hun eigen kracht. Als we weg zijn kan de organisatie het (weer) zelf!

Onze aanpak is pragmatisch en altijd met oog voor de menselijke maat.  Gedegen en zorgvuldig toewerken naar de stip op de horizon: strategie vertalen naar operatie en resultaat.  We geven daarbij zo veel mogelijk ruimte en verantwoordelijkheid aan management en medewerkers van de opdrachtgever. Resultaat behaal je altijd samen, nooit in je eentje! Verbinden en samenwerken zitten ons in het bloed.  We geloven niet in standaard oplossingen. We werken altijd op basis van argumenten, mogelijkheden, en afhankelijk van de specifieke lokale situatie.  Goed kijken en luisteren naar je omgeving  en vervolgens  sturen vanuit je rol en verantwoordelijkheid.

Baltes Consultancy – onze inzet is altijd tijdelijk, als we klaar zijn kunt u het weer zelf!

Geen standaardoplossing maar maatwerk voor uw specifieke situatie.

Vanaf het begin is voor u duidelijk met wie u te maken heeft. Naast Johan Baltes kunnen wij zonodig putten uit een groot netwerk van professionals op diverse beleidsterreinen en expertisegebieden. Zij zijn inzetbaar naast, of in plaats van de heer Baltes.

We zorgen voor zoveel mogelijk duidelijkheid bij de start van onze samenwerking. Tijdens onze vrijblijvende kennismaking zullen we proberen uw vraag zo goed mogelijk te verwoorden. Van onze kant zijn we helder in wat we wel, en vooral ook wat we niet kunnen. De wederzijdse verwachtingen moeten vanaf het begin duidelijk in beeld zijn.

Als we tot een samenwerkingsovereenkomst komen zullen we het overeengkomen resultaat zo helder mogelijk beschrijven. Vervolgens zullen we ook onze aanpak (het proces naar het resultaat) zo duidelijk mogelijk beschrijven. Op deze wijze is vanaf het begin duidelijk wat u kunt verwachten.

De aanpak van Johan Baltes wordt gekenmerkt door de volgende begrippen:

Zekerheid:

Hoge leverbetrouwbaarheid, er komt altijd resultaat, realisatie van verandering, afspraak=afspraak. In de organisatie komt energie vrij en medewerkers worden trots op wat wordt bereikt.

Rust:

Straalt hij uit als persoon, luistert en kijkt goed om zich heen, heeft oog voor proces, is goed benaderbaar, zorgt voor helderheid in doelen en processen (geven structuur en duidelijkheid).

Vertrouwen:

Geeft vertrouwen aan medewerkers: handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid, geeft vertrouwen aan externe partners, wekt vertrouwen bij medewerkers en partners en komt afspraken na (team/organisatie wordt serieus genomen en kan (weer) rol van betekenis spelen).

Wij dragen de opdrachtgevende organisatie op een positieve manier uit en zijn desgewenst boegbeeld en ambassadeur. We begeven ons gemakkelijk op verschillende niveaus bij klanten/partners en stakeholders van hen.

Wij zijn op ons best in zeer uitdagende en dynamische omstandigheden. Wij tonen interesse waar anderen bedanken. Juist in situaties waarin sprake is (geweest) van crisis hebben wij onze grootste meerwaarde.

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen

Wij ondersteunen u graag!