Advies - Baltes Consultancy

Advies

lowres johan baltes 01

Advies

Nieuwe uitdagingen of vraagstukken dienen zich aan en u heeft behoefte aan ondersteuning van onafhankelijke deskundigen om bijvoorbeeld uw strategie te herijken, nieuwe doelen te formuleren, of een nieuwe aanpak te kiezen.

Uw organisatie presteert niet volgens verwachting, een project loopt niet en u heeft behoefte aan een grondige analyse en verbetervoorstel.

U weet de weg niet bij overheid en politiek en loopt vast in procedures.

In dit soort situaties kunnen wij u voorzien van passend advies.

Baltes Consultancy – Onze expertise en ervaring inzetten om uw doelen te bereiken!

Geen standaardoplossing maar maatwerk voor uw specifieke situatie.

U heeft plannen om met andere partijen samen te werken. Onduidelijk is met wie en hoe. Wordt het een fusie, een overname of een ander (tijdelijk) samenwerkingsverband? Wij helpen u met het vinden van een win-win oplossing, goed voor alle betrokkenen.

U zoekt hulp bij organisatiebrede vraagstukken of projecten die u niet in de lijn-organisatie kwijt kunt. Wij kunnen dat voor u regelen.

De maatschappij verandert voortdurend en uw organisatie moet mee. Indien u behoefte heeft aan ondersteuning bij organisatieontwikkeling en/of reorganisatie kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van het veranderprogramma, de uitvoering en de monitoring. Samen met u realiseren we verandering en komen tot resultaat en verbetering.

Heeft U te maken met de politiek in uw gemeente of provincie? Uw persoonlijke belangen of die van uw organisatie zijn in het geding? Hoe moet u dit aanpakken?

Bent u politieke partij, bedrijf, belangenorganisatie, maatschappelijke instelling, wijkorgaan of bewonersorganisatie. Wij weten de weg en helpen en adviseren u graag.

Bestuurders, lokale politici en fracties kunnen bij ons terecht voor advies, coaching en politieke training.

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen

Wij ondersteunen u graag!