Over ons - Baltes Consultancy
lowres johan baltes 02 uitsnede

Ons bureau

Het bureau Baltes Consultancy is opgericht in mei 2016 en is actief op de terreinen van het publieke, het private en het politieke domein. Met name waar deze domeinen elkaar raken en beïnvloeden hebben wij meerwaarde. Wij ondersteunen u op een breed scala van management-, trainings-, en advies-vraagstukken op de terreinen van Bedrijfsvoering, Ruimtelijke Ontwikkeling en bijzondere Projecten. Dit doen wij in de door U gewenste rol: directie, (project) management, trainer/coach of adviseur.

Johan Baltes

lowres johan baltes 05

Johan Baltes, oprichter en eigenaar van Baltes Consultancy, heeft ruim dertig jaar ervaring in zowel de publieke als de private sector. Naast bekendheid met de traditionele overheidsorganen (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) kent hij de wereld van woningcorporaties, projectontwikkelaars, en bouwbedrijven goed. Daarnaast heeft hij inmiddels 9 jaar ervaring in de actieve politiek. Hij is thuis in de wereld van directie, management en (politiek) bestuur en kent zijn weg in het maatschappelijk middenveld. Hij maakt gemakkelijk de verbinding met anderen, wint vertrouwen en krijgt mensen in beweging.  Hij brengt ‘buiten’ graag naar ‘binnen’. Organisatieverandering loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Hij brengt zekerheid, rust en vertrouwen met zich mee en is effectief in situaties waarin sprake is (geweest) van crisis.

Als projectmanager heeft hij zeer uiteenlopende projecten gerealiseerd die stuk voor stuk kunnen worden gekenschetst als: lastig, complex, dynamisch en met een hoog afbreukrisico. Communicatief vaardig, leverbetrouwbaar en resultaatgericht zijn hem kenmerkende begrippen.

We helpen u graag.

Wilt u meer informatie?

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen

Bedrijfstakken

Woningcorporaties
Overheden
Non-Profit
organisaties
Profit
organisaties
Politieke
organisaties
Verenigingen