Onze expertisegebieden - Baltes Consultancy

Onze expertisegebieden

lowres johan baltes 08

Onze expertisegebieden

Binnen onze diensten (management, training/coaching, advies) en binnen ons domein (in de driehoek publiek,privaat, politiek) kennen we een aantal expertisegebieden. Binnen deze expertisegebieden kunnen we voor u verschillende rollen invullen: bestuur, directie, mangement, coach en adviseur.

Onze expertise zit met name op de volgende terreinen:

Is er in uw organisatie(onderdeel) sprake (geweest) van crisis. Moet er worden ingegrepen, moet de situatie worden genormaliseerd, wilt u dat de rust terugkeert en er weer gewerkt wordt aan resultaat?

Problemen met uw project, worden kaders overschreden, raakt het einddoel uit zicht?

Juist in dit soort situaties kunnen wij u helpen en hebben wij de grootste meerwaarde.

Komt u er samen niet meer uit. Is er sprake van een onderling conflict. Bijvoorbeeld met uw (zakelijke)partner, medewerker, baas of collega. In dit soort situaties kan met behulp van mediation tot een oplossing worden gekomen.

Baltes Consultancy werkt volgens de normen van de Mediators Federatie Nederland (MfN).

Bij bijzondere projecten is sprake van: Lastige en/of complexe materie, hoog afbreukrisico, hoge bestuurlijke aandacht, veel media aandacht, grote financiële-, of andere risico’s.

Baltes Consultancy heeft een uitgebreide staat van dienst in dit soort projecten.

Wij zijn ervaren op het brede terrein van de Ruimtelijke Ontwikkeling en kunnen worden ingezet bij de volgende onderdelen:

 • Projectontwikkeling
 • Herstructurering
 • Gebiedsontwikkeling
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Sociale woningbouw

Binnen het brede domein van bedrijfsvoering zijn we inzetbaar op de volgende onderdelen:

 • ICT
 • HRM
 • Communicatie en PR
 • Facilitaire dienstverlening
 • Het Nieuwe Werken
 • Externe dienstverlening en klantstrategie
 • Financiën

Projectmatig werken introduceren of verbeteren in uw organisatie. Door onze jarenlange ervaring zijn wij, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, in staat projectmatig werken in uw organisatie te implementeren. Wij bieden ondersteuning bij het definiëren van projecten, het opzetten van de projectorganisatie, het uitvoeren van project-startups, de projectuitvoering en de projectmonitoring.

Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen, economische crisis en de vele veranderingen in de markt, moeten organisaties aanpassen. Soms rigoureus in zijn geheel, soms  op onderdelen. In alle gevallen moeten uw medewerkers mee-veranderen en is het voor hen en voor u een stevige opgave. Onzekerheid en weerstand dienen te worden overwonnen.

Wij kunnen u ondersteunen in alle fases van de organisatieontwikkeling.

Baltes Consultancy – onze inzet is altijd tijdelijk, als we klaar zijn kunt u het weer zelf!

Wij leveren maatwerk voor uw specifieke situatie.

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen

Wij ondersteunen u graag!