Teamontwikkeling - Baltes Consultancy

Teamontwikkeling

lowres johan baltes 08

Teamontwikkeling

In veel teams wordt niet optimaal gepresteerd. Er is altijd ruimte voor verbetering en soms loopt het helemaal niet …. Wat te doen, u heeft al veel geprobeerd? In deze situaties maken wij gebruik van de uitgangspunten van de Appreciative Inquiry om teamontwikkeling te stimuleren en duurzaam te borgen.

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (in het Nederlands vertaald als Waarderend Organiseren) is een unieke benadering die als beginpunt niet de probleemsituaties en knelpunten, maar de succeservaringen met betrekking tot een bepaald thema neemt. Met andere woorden: je leert niet van je fouten, je leert van je successen. Hoe klein die successen ook zijn, ze bevatten altijd een kern die aanleiding geeft tot reflectie en het leren ontdekken van elementen die je professioneel handelen richting geven. In onze opleiding Teamontwikkeling leer je teamontwikkelingstrajecten uitvoeren op basis van dit uitgangspunt.

Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Kunnen werken in teamverband is tegenwoordig een belangrijke competentie voor tal van functies. Het is een vaardigheid waarop bij de invulling van vacatures wordt gelet. Desondanks is er bijna geen team dat vrij is van spanning en (potentieel) conflict. Vaak zie je dat de dynamiek en interactie in een team patronen kent die zeer moeilijk te doorbreken zijn. De individuele leden van een team kunnen beschikken over alle belangrijke vaardigheden en kunnen veel van hun werk houden, maar dat is geen enkele garantie voor het goed functioneren van het team. De vraag is of spanningen in een team ontstaan doordat mensen niet kunnen samenwerken of dat daar iets anders aan ten grondslag ligt.

We besteden uitgebreid aandacht aan de dynamiek en de interactie in teams. Belangrijk is dat het gedachtegoed van waaruit wij mensen begeleiden (versterken van een positieve kern, ruimte geven aan een ander, positiever verhaal) je aanspreekt en dat je gefascineerd bent door intermenselijke interactie.

Wij ondersteunen u graag!

Neem contact met ons op om uw situatie te verkennen.

Ik heb Johan in verschillende rollen en situaties leren kennen. Sleutelbegrippen daarbij: kernachtige analyse, weldoordachte oplossingsrichtingen voorzien van kansen en risico’s, alert op mogelijke effecten. In zijn adviezen en gedrag straalt hij vertrouwen en natuurlijk overwicht uit zowel daar waar draagvlak moet worden georganiseerd als in crisissituaties.

Ton Sleeking
Oud wethouder, Gemeente Emmen